MCdesign

99 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
...อ่านต่อ

   อีเมล์ neung-one@hotmail.com website : Line: A11Pparisii
   โทร : 02 1182536 มือถือ : 098 8293582
 
 

 

 

 
   ชื่อบริษัท / ร้านค้า
  ชื่อ : ร้านเม่งซินอลูมิเนียม 
  ลักษณะธุรกิจ : Online Store 
  ที่ตั้งร้านค้า / บริษัท : 99 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000  
   ติดต่อ
  เบอร์โทรศัพท์ (ที่ร้าน / บริษัท) : 02 1182536 
  เบอร์มือถือ : 098 8293582 
  เบอร์แฟกซ์ : 02 1182536 
  website : Line: A11Pparisii 
  email : neung-one@hotmail.com 
   
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บร้านค้าสมาชิกของ SABUYJAISHOP ผู้ให้บริการทางการตลาดออนไลน์ สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือสินค้าในร้าน

©2008-2009 SABUYJAISHOP All Rights Reserved
สบายใจชอป เว็บไซต์ที่รวบรวมร้านค้าและสินค้ามากมายให้คุณได้ชอปปิ้งออนไลน์อย่างสบายใจ